IMG_7704.JPG

Jag arbetar ofta med kolets svärta som öppnar upp för det oförutsägbara och egensinniga. I det abstrakta är det öppet och kravlöst och på samma gång lugnt och energifyllt. Processen är inledningsvis snabb som övergår i ett varsamt nyfiket observerande och sökande efter form och balans mellan det abstrakta och det gestaltande för att slutligen omsättas i ett strävsamt uppfyllande arbete.

Kol som grunden i allt levande samtidigt sprött, torrt och livlöst                         Jag vill närma mig det organiska och jordade                                                 Utforska mitt ursprung och beroende                                                             i mossa, mylla och rotsystem